Политика на личните данни - www.mladtehnik.com

1. Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица (ФЛ) от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права като наши клиенти. Млад Техник Маркет ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация във връзка със защитата на личните данни

Информация относно Администратора на лични данни

1. Име на фирмата: Млад Техник Маркет ЕООД

2. ЕИК/БУЛСТАТ: BG204163725

3. Адрес на регистрация: България, гр. Нова Загора, ул. Братя Миладинови №41

4. Телефон.: 0876773093

5. E-mail: sales@mladtehnik.com


Информация относно компетентния надзорен орган


1. Наименование: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД);

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2;

3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2;

4. Телефон: 02 915 3 518;

5. E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;

6. Уебсайт: www.cpdp.bg

2. Какво представляват са личните данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (ФЛ) като име/презиме/фамилия; имейл адрес; ЕГН; възраст; дата на раждане; телефон; физически адрес и други. Млад Техник Маркет ЕООД не изисква и събира ЕГН на своите клиенти, освен ако не желае да му бъде издадена фактура като на физическо лице.

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Млад Техник Маркет ЕООД не събира такъв тип информация за клиентите си.

2.1 Събиране, обработване и съхраняване на лични данни

2.1.1 Млад Техник Маркет ЕООД, притежател на уебсайт: mladtehnik.com събира и обработва Вашите лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили при нас на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, както и за да изпълняваме договорните и предоговорени задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас. Обработката се извършват с цел, за да може да се достави стоката/услугата и да бъдат издадени необходимите документи, съпровождащи продажбата съгласно законодателството и по-конкретно въз основа на следното:

2.1.2 Млад Техник Маркет ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия електронен магазин: mladtehnik.com за покупка на стока/услуги, при закупуване на стока от нашия магазин, за изпълнение на договор за покупко-продажба на продукти от разстояние

- Профил на клиента – създаването на клиентски профил на електронен магазин mladtehnik.com, Ви позволява да следите историята на вашите поръчки, коригирате и попълвате личните данни които сте предоставили. Млад Техник Маркет ЕООД Ви напомня, че НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да имате регистриран клиентски профил в електронния магазин, за да можете да поръчвате стоки/услуги

- Покупка и обработка на поръчка за продукти/стока от електронния магазин без регистрация –

може да направите заявка за закупуване на продукти/стоки по телефон, имейл, контактна форма и други електронни средства за комуникиране. Правно основание за събирането на лични данни тук е с цел извършване и изпълнение на договор за покупко-продажба и издаване на съпътстващите ги документи

Уведомяване за наличност или липса на стока - в случай, че поискате да бъдете уведомени, когато отново имаме наличност на стока, ние обработваме вашите лични данни на основание вашето съгласие. При направена поръчка през електронния магазин mladtehnik.com, Вие получавате служебен имейл с личните данни които сте оставили свързани с изпълнението на договора за покупко-продажба.

- Обратна връзка с клиента – след всяка направена поръчка през електронния магазин mladtehnik.com, наш служител се обажда по телефон за потвръждение и изпълнение на поръчката, корекция/смяна на наличностите на продуктите, корекция/начин на доставка ако се налага такава.

2.2 Предоставяне на личните данни на трети страни

2.2.1 Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за покупко-продажба въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това. Тези данни могат да бъдат дадена на следните:

- На доставчиците и куриерски компании с цел доставка на поръчаните от вас продукти или услуги и решаване на рекламации, включително отказ от договора.

- На други доставчици на услуги, на трети страни, участващи в обработката на данни;

- На трети страни, напр. законни представители, съдилища с цел събиране на вземания или сключване на различни договори с вас

- На Държавни органи

2.3 Видове лични данни които събира, обработва и съхранява Млад Техник Маркет ЕООД

- Регистрация на потребител в електронния магазин mladtehnik.com и изпълнение на договор за покупка на стока/услуга. Тази операция има за цел откриване клиентски акаунт, който е защитен с потребителско и парола, избрана от Вас.

В рамките на клиентския профил попълвате своите име и фамилия; точен и валиден адрес; телефон за връзка; имейл; получавате пряк достъп до своите данни в клиентския профил.

- Закупуване на стока от електронния магазин без регистрация – по телефон/имейл/контактна форма за изпълнение на договор за покупка на стока/услуга. За целите на тази операция е необходимо изискване на информация за стока; кат.№ (SKU); име и фамилия; телефон за връзка; пълен и точен адрес за доставка; специални инструкции и предпочитания,

за да се достави стоката на клиента. Ако желаете да получите информация за вашите данни, винаги може да го направите на контактите и чрез формуляра, посочени в този документ, както и на електронния магазин mladtehnik.com

Млад Техник Маркет ЕООД, mladtehnik.com обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Ваши индивидуални данни:

1) Име

2) Фамилия

3) Адрес за доставка на пратката

4) Електронна поща

5) Телефон

6) IP адрес – местоположение

7) Държава, град - местоположение

8) IBAN на потребителя – за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.

9) Данни на юридически лица – за издаване на фактури или съпътващи документи към стоката/пратката

2.4 Защита на личните данни и срок на обработка, и съхраняване

2.4.1 Млад Техник Маркет, mladtehnik.com съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в нашия уебсайт. При желание от Ваша страна, след изпълнение на договора за покупко-продажба, всички ваши лични данни свързани с договора могат да бъдат изтрити.

2.4.2 Млад Техник Маркет ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази, по силата на приложимото законодателство в Република България и ЕС за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация (например за счетоводни документ)..

2.5 Вашите права при събиране, обработване и съхранение на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако обработваме вашите лични данни, вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни устно пред наш служител, по телефон, на имейл: sales@mladtehnik.com

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Млад Техник Маркет ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изявяване на това желание по всеки възможен начин – устно пред наш служител, в писмена форма или на имейл. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни; това обаче не се отнася за личните данни, които са необходими на Млад Техник Маркет ЕООД за изпълнение на законови задължения (напр. реализиране на вече направена поръчка) или за защита на собствените законни интереси. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че личните данни не са необходими за поставената цел или съхраняването на вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона.

2.6 Удостоверяване, документи и отчетност на искания и упражняване на вашите права

При упражняване на вашите права за всяко действие Млад Техник Маркет ЕООД ще следва строги процедури на отчетност като ще се издава официален документ - ПРОТОКОЛ в 2 екземпляра за дружеството и за всеки клиент. Срокът за отговор на ваша заявка е до 14 работни дни.

Съвет за онлайн безопасност:

- Пазате паролата на профила си!

- Не предоставяйте паролата и потребителското си име за вашия профил на никого. Лице, което знае паролата ви, има достъп до акаунта Ви;

- Избягвайте използването на една и съща парола за различни акаунти;

- Добра и препоръчана практика е често да сменяте своята парола.

ВАЖНО! Млад Техник Маркет ЕООД няма да изисква от Вас да ни разкривате своята парола по никакъв начин

Всяко подобно обаждане, искане на информация по имейл или под друга електронна или писмена форма трябва да бъде игнорирано и считано като опит за кражба на лични данни

Email: sales@mladtehnik.com

Телефон: 0876773093